Monografija Pola stoljeća Ekonomskog fakulteta

Monografija Pola stoljeća Ekonomskog fakulteta

U sklopu obilježavanja svečanosti Pola stoljeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru promovirana je i monografija pod istim naslovom.

Dana 15.12.2022. godine u sklopu svečanosti proslave pola stoljeća postojanja i rada Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru promovirana je i monografija pod istim naslovom. Monografija „Pola stoljeća Ekonomskog fakulteta“ obuhvatila je i prikazala najvažnije događaje i ljude iz života i rada Ekonomskog fakulteta od 1971. godine do danas, a na svečanosti ju je promovirao član uredništva prof.dr.sc. Nikola Papac.

Glavna urednica monografije je prof.dr.sc. Mila Gadžić, a uredništvo su činili još i  prof.dr.sc. Igor Živko, izv.prof.dr.sc. Nikola Papac, izv.prof.dr.sc. Marija Čutura i doc.dr.sc. Mirela Mabić. Lektorica monografije je Marsela Matković. Monografija je napisana dvojezično a sve prijevode na Engleski jezik pripremila ja Jelena Jurić. Fotografije u monografiji dolaze iz arhiva Ekonomskog fakulteta i od profesionalnog fotografa Ivana Kelave. Grafičku pripremu napravila je agencija SMART d.o.o. Mostar, a tiskana je u tiskari Grafotisak d.o.o. Grude u nakladi od 500 primjeraka. Dokumentacija za monografiju prikupljena je zaključno sa 30.9.2021. godine, a tiskana je 2022. godine.

Monografija se sastoji od 6 dijelova. Nakon uvodnog dijela i glavne riječi urednice, te vremeplova, u drugom dijelu nazvanom „Fakultet danas“ obrađene su teme vezane za današnju organizaciju i život fakulteta. U trećem dijelu je obrađena povijest fakulteta, a u četvrtom dijelu navedeni su svi oni koji su diplomirali na nekom od studija na Ekonomskom fakultetu od njegovog početka do danas. Na kraju, napravljen je poseban osvrt i na sve one koji više nisu sa nama a dali su značajan doprinos u životu i radu fakulteta.  

Monografija je tiskana na 320 stranica, u njoj se nalazi oko 500 fotografija koje svjedoče o različitim ljudima i događajima iz života i rada fakulteta. Među značajnim podacima koji se nalaze u monografiji a svjedoče o životu fakulteta su imena 8883 koja su diplomirali na Ekonomskom fakultetu. Pored toga na fakultetu su od 1971. do danas angažirana 153 nastavnika i asistenta te 35 djelatnika nenastavnog osoblja. Fakultet su do sada vodila 3 ravnatelje (vrijeme od 1971. do 1976. godine) kada je bio odjel Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te 11 dekana od 1976. do danas.

Kroz svo ovo vrijeme Fakultet se razvio u vrlo važnu članicu obitelji Sveučilišta u Mostaru te je postao nositelj procesa obrazovanja studenata ekonomske struke u cijeloj regiji.

O fazama života i razvoja fakulteta, o svim onima koji su u njemu ostavili poseban trag ali i događajima i vremenima može se čitati u ovoj monografiji.

Monografija predstavlja važan dokument o vremenu i generacijama ljudi koje su gradile Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru od osnutka do danas te pokazuje smjer svim generacijama u njegovoj budućnosti.

Galerija slika sa svečanosti obilježavanja Pola stoljeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (klikni i preuzmi)