Ljetni odmor i nastavak rada u rujnu

Ljetni odmor i nastavak rada u rujnu

Zbog kolektivnog godišnjeg odmora Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru  neće raditi u razdoblju od 20.7.2019. do 25.8.2019. godine.

Fakultet započinje s radom u ponedjeljak 26.8.2019. godine.

Upisi u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija i stručnog studija za SVE pristupnike nastavlja se od 26.8.2019. u uredu broj 2 (Studentska služba).

Detaljne informacije i upute za upise nalaze se na linku: http://ef.sve-mo.ba/upisi

Detaljne informacije i upute za upise u centru Vitez nalaze se na linku: http://ef.sum.ba/hr/novosti/upisi-centar-vitez