Ljetni odmor 2023

Ljetni odmor 2023

   

Zbog kolektivnog godišnjeg odmora Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru neće raditi u razdoblju od 24.7.2023. godine do 25.8.2023. godine.

Prvi radni dan nakon kolektivnoga godišnjeg odmora je 28.8.2023. godine.

Upisi u ljetnom upisnom roku završavaju 21.7.2023. godine, a nastavljaju se u jesenskom upisnom roku koji počinje 28.8.2023. godine.

Detalji o upisima nalaze se na linku:

https://ef.sum.ba/upisi

Sve informacije možete dobiti na mail referada@ef.sum.ba i dekanat@ef.sum.ba

Hvala svima koji su odabrali i upisali Stručni studij ili Preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru