Ljetni odmor

Ljetni odmor
Zbog kolektivnog godišnjeg odmora Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru neće raditi u razdoblju od 26.7.2021. godine do 22.8.2021. godine.
 
Upisi u ljetnom upisnom roku završavaju 23.7.2021. godine, a nastavljaju se u jesenskom upisnom roku koji počinje 23.8.2021. godine.
 
Detalji o upisima nalaze se na linku:
 
Online prijava za upis u Vitez nalazi se na linku:
 
Sve informacije možete dobiti na mail referada@ef.sum.ba i dekanat@ef.sum.ba
 
Hvala svima koji su odabrali i upisali Stručni studij ili Preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.