Javna rasprava za studente "Oblikovanje i debatiranje budućnosti Evropske Unije"

Javna rasprava za studente "Oblikovanje i debatiranje budućnosti Evropske Unije"

Dana 30.10.2015. sa početkom u 11 sati održana je javna rasprava u okviru projekta „Oblikovanje i debatiranje budućnosti Evropske Unije“, na Ekonomskom fakultetu – Sveučilište Mostar. Radilo se o dvosatnoj javnoj raspravi za studente na kojoj su eksperti Vanjskopolitičke inicijative BH izložili svoja razmišljanja na teme:

-          Mogućnosti koje se Bosni i Hercegovini pružaju članstvom u EU;

-          Ekonomski izazovi procesa integracija Bosne i Hercegovine u Evropskoj Uniji i

-          Politički izazovi procesa integracija Bosne i Hercegovine u Evropskoj Uniji

Rezultati analize upitnika namjenski kreiranog za ovaj projekt, a koji su popunjavali učesnici u raspravi, biti će prezentirani na završnoj konferenciji koja će biti održana u Sarajevu do sredine studenog 2015.

U konstruktivnu raspravu uključio se i prof.dr.sc. Željko Šuman.

 

Dokument