Javna rasprava - revizija nastavnih planova i programa

Javna rasprava - revizija nastavnih planova i programa

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 29. ožujka 2023. godine s početkom u 11:00 sati održana je javna rasprava u postupku redovite revizije nastavnih planova i programa Ekonomskog fakulteta.

U javnoj raspravi sudjelovali su nastavnici i studenti Ekonomskog fakulteta te članovi Povjerenstva. 

Javna rasprava na temu revizije nastavnih planova i programa  preddiplomskog sveučilišnog studija, preddiplomskog stručnog studija, jednogodišnjeg diplomskog studija i dvogodišnjeg diplomskog studij imala je za cilj ukazati na razloge izrade revidiranih nastavnih planova i programa, novine i unapređenja u revidiranim nastavnim programa posebno u području digitalizacije poslovanja, primjene IT u poslovanju, komuniciranju i pregovaranju u poslovanju, usklađivanju sa novim standardima u obavljanju pojedinih poslova za koje se obrazuju studenti Ekonomskog fakulteta te iste približiti zahtjevima tržišta rada.