Izabran novi dekan Ekonomskog fakulteta

Izabran novi dekan Ekonomskog fakulteta

Prof.dr.sc. Igor Živko izabran za dekana Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Na sjednici Znanstveno-nastavnoga vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, održanoj 26.3.2021. godine, prof.dr.sc. Igor Živko izabran je za dekana Ekonomskog fakulteta za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Prof.dr.sc Igor Živko do sada je u dva mandata obnašao dužnost prodekana za poslovanje i međunarodnu suradnju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a dužnost dekana preuzeti će 1.10.2021. godine.