Iskustva prakse u Supersoft-u u Mostaru

Iskustva prakse u Supersoft-u u Mostaru

Studenti Ekonomskog fakulteta obavljaju stručnu praksu u Supersoft d.o.o. Mostar članu Kluba poslodavaca.

Tvrtka Supersoft d.o.o. osnovana je 2017. godine kao dio grupacije Super Business Group koja već desteljeće posluje u turističkom sektoru. Pruža usluge digitalnog marketinga, bavi se izradom web aplikacija i oglašavanjem, te je IT podrška i call centar svim sestrinskim tvrtkama unutar Super Business Group.

Više o grupaciji možete vidjeti na sljedećem linku: http://www.superbusinessgroup.com/

Supersoft kao član Kluba poslodavaca Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru, organizirao je stručnu praksu namijenjenu studentima preddiplomskog i diplomskog studija. Studenti na ovaj način stječu profesionalno radno iskustvo te im se pruža prilika da stečena teorijska znanja primjenjuju i u praksi. U sklopu ove prakse studenti su dobili priliku da se upoznaju s načinom rada turističke agencije u Dubrovniku s naglaskom na kreiranje turističkih ponuda i kontaktiranje dobavljača.

Cilj stručne prakse je razvoj ključnih vještina potrebnih za uspjeh na globalnom tržištu. Stručno i kvalitetno osoblje Supersoft tima pruža priliku upoznavanja poslovanja u turističkoj djelatnosti te iskustvo učenja i rada u dinamičnom okruženju. Studenti prolaze kroz edukaciju i učenje profesionalne komunikacije s potencijalnim partnerima, izradu sadržajnih, zanimljivih turističkih ponuda na engleskom jeziku, kreiranje baze podataka dobavljača te istraživanje tržišta.