International Summer School 2020

International Summer School 2020

Sveučilište u Mostaru u suradnji s University of South-Eastern Norway i Univerzitetom "Džemal Bijedić" u Mostaru, organizira Međunarodnu ljetnu školu koja će se ove godine održati na našem Sveučilištu u razdoblju od 1. do 13. lipnja 2020.

Prijaviti se mogu svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Mostaru.

Sudjelovanjem u Međunarodnoj ljetnoj školi studenti mogu ostvariti 7.5 ECTS bodova. Ljetna škola organizira se kroz dva kolegija:

-           Ljudska prava (The Most serious of International Crimes)  i

-          Socijalno poduzetništvo (Social Entrepreneurship).

Prijave su otvorene i prijavljuje se online putem sljedeće poveznice https://www.usn.no/english/academics/summer-schools/international-summer...

Više informacija se može pronaći na sljedećoj poveznici ili na fb stranici https://www.facebook.com/groups/1127154547317021/

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti do 15. travnja 2020.