INTERA TP pristupila Klubu poslodavaca Ekonomskog fakulteta

INTERA TP pristupila Klubu poslodavaca Ekonomskog fakulteta

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru i INTERA TP potpisali sporazum o suradnji.

Dana 6.2.2019. godine potpisan je sporazum između Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i INTERA TP. Ovim sporazumom definiran je čitav niz budućih aktivnosti na kojima će surađivati INTERA TP i Ekonomski fakultet.

Ovim sporazumom INTERA TP, pristupila je Klubu poslodavaca Ekonomskog fakulteta, a pored toga studenti Ekonomskog fakulteta sudjelovati će u još jednom ciklusu dvomjesečnog projekta Moja praksa koji organizira INTERA TP.

Pored toga sporazumom su definirane i mogućnosti suradnje na području obrazovanja, istraživanja i drugih aktivnosti koje ove institucije obavljanju.

Detalji o projektu Klub poslodavaca nalaze se na linku

Detalji o projektu Moja praksa nalaze se na linku

 

#jedanjeEkonomski #jednojeSveučilište #znanjejemoc #ekonomski #interaTP