Informacije o radu fakulteta i upisima

Informacije o radu fakulteta i upisima

Prvi radni dan na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru je ponedjeljak 24. 8. 2015.

 
Od 24.8.2015. do 30.9.2015. godine svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati vršiti će se upis u akademsku 2015./2016. godinu za kandidate koji žele upisati:
 
 - preddiplomski studij (četverogodišnji studij, I. ciklus), upis mogu ostvariti svi zainteresirani kandidati (uključujući i kandidate koji su na rang listi razredbenog ispita od 8.7.2015. godine zauzeli mjesto niže od rednog broja 70.), studenti se mogu upisati u statusu redovitog studenta uz plaćanje i izvanrednog studenta
 
 - stručni studij (trogodišnji studij, I. ciklus), studenti se mogu upisati u statusu redovitog studenta uz plaćanje i izvanrednog studenta
 
 - jednogodišnji diplomski studij (II. ciklus), studenti se mogu upisati u statusu redovitog studenta uz plaćanje i izvanrednog studenta
 
Prijave za upis u akademsku 2015./2016. za kandidate koji žele upisati dvogodišnji diplomski studij (II.ciklus) primat će se od 24.8. do 30.9.2015. Ovisno o broju kandidata vršiti će se upis na pojedine smjerove od 1.10. do 15.10.2015.