Info dan o predstavljanju Sveučilišta u Nysi, Poljska

Info dan o predstavljanju Sveučilišta u Nysi, Poljska

Sesija će se održati 25.10.2016 (utorak) u 13:00 sati na Filozofskom fakultetu, Matice hrvatske b.b. (soba br. 23), a voditelji je dr.sc. Piotr Chwastyk uz još dvojica profesora s njihovog Instituta za menadžment.