Gostujuće predavanje Helene Lončar, ravnateljice FZZZ FBiH

Gostujuće predavanje Helene Lončar, ravnateljice FZZZ FBiH

Dana 6.6.2019. godine gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održala je Helena Lončar, ravnateljica Federalnog zavoda za zapošljavanje.

 

Helena Lončar, ravnateljica Federalnog zavoda za zapošljavanje, održala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gostujuće predavanje na temu: „Projekti i aktivnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje na tržištu rada u Federaciji BiH“.

U svom predavanju osvrnula se na sve one stvari koje studente očekuju na tržištu rada, a poseban naglasak je stavila na korake koje je potrebno formalno napraviti prilikom završetka studija a odnose se na prijavu na Zavod za zapošljavanje. Tu je posebno istakla sva prava i sve mogućnosti koja donosi prijava na Zavod za zapošljavanja, a koja često studenti zaboravljaju.

Ravnateljica Lončar u svome daljnjem predavanju upoznala je studente sa mjerama i projektima koje Federalni Zavod za zapošljavanje provodi, posebno istakavši projekte koji se odnose na mlade i poticanje poslodavaca na zapošljavanje mladih te projekte samozapošljavanja mladih.

Na koncu je važno spomenuti da Federalni zavod za zapošljavanje podupire projekt Kluba poslodavaca Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, čiji je cilj spajanje poslodavaca i studenata te osiguranje prvog zaposlenja.