Gostujuće predavanje – Kvantitativni pristupi u znanstvenom i stručnom radu

Gostujuće predavanje – Kvantitativni pristupi u znanstvenom i stručnom radu

U ponedjeljak  21. siječnja 2019. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (dvorana br. 111) u 10 sati bit će održano predavanje na temu Kvantitativni pristupi u znanstvenom i stručnom radu: primjeri iz međunarodne ekonomije. Gostujuće predavanje održati će dr.sc. Mile Bošnjak docent na Katedri za međunarodnu ekonomiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Dr.sc. Mile Bošnjak, usporedno sa znanstvenom i nastavnom karijerom, razvijao je  i profesionalnu karijeru. Više od 15 godina bio je zaposlen u financijskom sektoru, i to  na visokim upravljačkim pozicijama, vodeći organizacijske jedinice za kontrolu i upravljanje rizicima. Samostalno i u koautorstvu objavio je više desetaka znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima te zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova. Između ostaloga, koautor je znanstvenog rada koji je nagrađen nagradom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. Pero Jurković za najbolji rad u području financija u 2018. godini. 

U sklopu gostujućeg predavanja dr.sc. Mile Bošnjak  izložiti će primjere znanstvenih istraživanja kao i kvantitativne pristupe na kojima se temelje te pružiti uvid u primjenu predmetnih istraživanja u praksi.