Dodjela podrške najboljim studentima - FMOZ

Dodjela podrške najboljim studentima - FMOZ

Pozivaju se studenti za kandidiranje za dodjelu podrške najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti. Kriteriji koji moraju biti ispunjeni:

  • Podrška se odnosi na najbolje studente završne godine Preddiplomskog i Stručnog studija s najboljim prosjekom na dosadašnjem studiju zaključno s akademskom 2020./2021. godinom

Potrebno dostaviti:

  • Ovjerena kopija osobne iskaznice studenta,
  • Ovjerena kopija CIPS-ove prijave prebivališta,
  • Ovjeren prosjek ocjena tijekom cijelog studija (akademski uspjeh),
  • Potvrda banke o posjedovanju tekućeg računa u banci s brojem transakcijskog računa banke (ne starija od tri mjeseca)

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru može kandidirati jednog studenta/studenticu s najboljim postignutim uspjehom na dosadašnjem studiju.

Rok za prijavu do četvrtka 28.10.2021. godine do 14:00 sati u uredu Dekana.

DOPIS MINISTARSTVA-PDF

    TAJNIŠTVO