Dekanova nagrada

Dekanova nagrada

Na temelju članka 149. Statuta Sveučilišta u Mostaru, Odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Izvješća o prispjelim prijavama na natječaj ur. broj: 02-1506-04/23 od 14.11.2023. godine, Dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru donosi:

R J E Š E N J E

Studentima koji su u akademskoj 2022./2023. godini ostvarili najbolji uspjeh na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru sa svake godine studija, dodjeljuje se Dekanova nagrada u neto iznosu od po 200,00    KM.

Nagrada Dekana dodjeljuje se sljedećim studentima:

Diplomski studij:

1.       Mia (Tade) Drljo, završila jednogodišnji diplomski studij poslovne ekonomije s prosjekom ocjena 5,00

2.       Dino (Avdija) Kukolj, završio jednogodišnji diplomski studij poslovne ekonomije s prosjekom ocjena 5,00

Preddiplomski studij:

1.       Antonija (Luka) Vujeva, završila četvrtu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija s prosjekom ocjena 4,78

2.       Ana (Marin) Radišić, završila prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija s prosjekom ocjena 4,75

3.       Julija (Branko) Mijić, završila drugu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija s prosjekom ocjena 4,60

4.       Ivana (Srećko) Perić, završila treću godinu sveučilišnog preddiplomskog studija s prosjekom ocjena 4,30

Stručni studij:

1.       Monika (Petar) Kovač, završila treću godinu stručnog studija poslovne ekonomije s prosjekom ocjena 4,11

2.       Sanja (Pepo) Tolo, završila drugu godinu stručnog studija poslovne ekonomije s prosjekom ocjena 4,00

Nagrade će e dodijeliti na svečanoj promociji studenata u Mostaru, 29. studenog 2023. godine u 11,00 sati.