Centar Vitez - obuka za stjecanje zvanja certificirani računovođa

Centar Vitez - obuka za stjecanje zvanja certificirani računovođa

Drugi dio edukacije će se održati u petak 04.05.2018. u terminu od 16-20 sati i subotu 5.5.2018. u terminu od 9-13 sati.

 

Ekonomski fakultet
Sveučilišta u Mostaru

CENTAR VITEZ

- P O Z I V –
ZA ISKAZIVANJE INTERESA POHAĐANJA OBUKE ZA STJECANJE RAČUNOVODSTVENIH ZVANJA

  

a) certificirani računovođa (CR)

1.    ukupan fond sati po predmetu – 16 sati

2.    cijena obuke po predmetu  – 300,00 KM

Obuka će se održati od 17.4. do 10.5. 2018. godine u centru Vitez Ekonomskog fakulteta na adresi Poslovni centar FIS Vitez.

Dodatne informacije i prijave:

- Internet stranice Ekonomskog fakulteta u Mostaru http://ef.sum.ba 

- Prijave slati e-mailom na adresu: branimir.skoko@ef.sum.ba

Napomena: Ekonomski fakultet zadržava pravo neodržavanja obuke iz određenih predmeta u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.