AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI

 

Kroz povijest, Centar za cjeloživotno učenje je organizirao širok spektar različitih vidova profesionalnih i stručnih usavršavanja. Većina edukacija se organizira kontinuirano, što je pokazatelj prepoznate vrijednosti od strane korisnika.

U dosadašnjem djelovanju Centar za cjeloživotno učenje realizirao je sljedeće aktivnosti/projekte edukacije:

 - Program edukacije kandidata za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH, odobreno od Komisije za računovodstvo i reviziju BiH; (2011. – u tijeku)
 - Program edukacije „Menadžment u zdravstvu“ Zavod za javno zdravstvo FBiH; (2016. – u tijeku)
 - Okrugli stol „Stanje i perspektive računovodstvene profesije u zemljama regije", Vlašić (2013. – u tijeku)
 - Jean Monnet projekt „Činjenice i izazovi pristupanja EU“, (2016. - 2019.)
 - Development of the SMEs in the value chain of Ljubuski early potato (2017. - 2018.)

Aktivnosti započete u 2023.:

 - Kontinuirana profesionalna edukacija u računovodstvenoj profesiji, odobreno od strane Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije BiH
 - I. Simpozij „Računovodstvena profesija između održivosti, inflacije i EU integracija“

 

_