Žuja-najdraži izborni predmet. NOVI NATJEČAJ!

Žuja-najdraži izborni predmet. NOVI NATJEČAJ!
Žuja-najdraži izborni predmet. NOVI NATJEČAJ! 
Održano uvodno predavanje i prezentirane upute za prijavu: 
Amfiteatar Ekonomskog fakulteta 
Svečilišta u Mostaru, 26.10.2015. u 10,00 h ! 
SVI STUDENTI SVEUČILIŠTA U MOSTARU SU DOBRODOŠLI !