Zimska škola za kulturno-historijske studije Univerziteta u Beču „Otkrivanje moderne: Beč oko 1900. godine“

21.10.2020 - 10:57
Zimska škola za kulturno-historijske studije Univerziteta u Beču „Otkrivanje moderne: Beč oko 1900. godine“
Austrijski  kulturni  forum  Sarajevo  Vam  sa  zadovoljstvom  skreće  pažnju  na  Zimsku  školu  za  kulturno-
historijske studije pod nazivom „Otkriće moderne - Beč oko 1900. godine“ koju organizira Univerzitet u 
Beču. Zimska škola će se održati online od 06.-19. februara 2021. godine.  
Dvosedmični  program  zimske  škole  će  ponuditi  dobro  strukturiran  uvod  u  jedan  od  najfascinantnijih 
perioda austrijske intelektualne historije - kulturu fin-de-sièclea, koja predstavlja jedan je od najvažnijih 
perioda u historiji Habsburške monarhije. 
Pored predavanja i online obilaska Beča, predviđen je i uvodni seminar, koji će polaznike pripremiti za 
predavanja. 
S obzirom na interdisciplinarni karakter programa, prijaviti se mogu studenti svih studijskih pravaca.  
Rok za prijavu je 31. decembar 2020. godine. 
U  prilogu  Vam  dostavljamo  info  list  o  zimskoj  školi  i  prijavni  formular,  a  dodatne  informacije  možete 
Pitanja možete uputiti koordinatoru programa na: sommerhochschule@univie.ac.at