Suradnja sa fakultetima

Suradnja sa fakultetima

 

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu o izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci o izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku o izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu o ustroju i izvođenju zajedničkih poslijediplomskih studija