Stipendije Vlade Republike Slovačke

26.03.2021 - 14:58
Stipendije Vlade Republike Slovačke
Otvoren je natječaj za stipendije Republike Slovačke za program mobilnosti studenata sva tri ciklusa  za akademsku godinu 2021./2022. Natječaj je otvoren do 30. travnja za kandidate koji se prijavljuju za narednu akademsku godinu odnosno za 31. listopada za kandidate koji se prijavljuju za ljetni semestar tekuće akademske godine. Više informacija o načinu prijave se može pronaći u priloženom letku.