Podunavska nagrada za mlade znanstvenike - Danubis Young Scientist Award 2021

26.05.2021 - 08:47
Podunavska nagrada za mlade znanstvenike - Danubis Young Scientist Award 2021
Otvoren je natječaj za dodjelu nagrade najboljim mladim znanstvenicima podunavske regije, koji su magistrirali i doktorirali u zadnjih pet godina odnosno nakon 1.1.2016. 
Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti svoje prijave s potrebnim dokumentima najdalje do 7.6.2021. na adresu rektorat-ms@sum.ba:
1. Najviše dvije stranice sažetog znanstvenog rada (teze, disertacije, članaka, znanstvene publikacije i dr.) koji se odnosi na podunavsku regiju;
2. CV - najviše 3 stranice s popisom objavljenih radova;
3. Kopija diplome stečenog stupnja na diplomskom odnosno poslijediplomskom doktorskom studiju.