Erasmus+ mobilnost studenta za Sveučilište u Poitersu - Francuska- ljetni semestar akademske 2021-2022

29.03.2021 - 08:07
Erasmus+ mobilnost studenta za Sveučilište u Poitersu - Francuska- ljetni semestar akademske 2021-2022
Otvoren je natječaj Sveučilišta u Poitersu za studentsku Erasmus+ mobilnost u trajanju od pet mjeseci  za tri (3) stipendije za ljetni semestar akademske godine 2021./2022. Studenti sva tri studijska ciklusa se mogu prijaviti na natječaj.
 
Produžen je rok za podnošenje prijava je 20. svibnja 2021. 
 
Zainteresirani studenti trebaju poslati na email rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:
1. Prijavni obrazac (privitak);
2. CV (privitak) ili poveznica na novi obrazac https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=en 
3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
4. Potvrdu o znanju (francuskog ili engleskog jezika B2);
5. Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
6. Popunjen i potpisan ugovor o učenju ili plan mobilnosti za studente 3. ciklusa koji planiraju raditi istraživanje, od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici  (privitak 1) ili (privitka 2). 
 
Preporuka studentima:
Pogledati na stranici Sveučilišta u Poitiersu https://www.univ-poitiers.fr/en/find-a-course/ mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici.
Ukoliko se student odluči da na Sveučilištu u Potiersu sluša i polaže kolegija na francuskom jeziku potrebno je da dostavi samo potvrdu o znanju francuskog jezika razine B2. 
Sastavni dio natječaja je priložena tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenta sukladno kojoj će se vrednovati zaprimljene prijave.