Poziv studentima za podnošenje prijave za dodjelu „Rektorove nagrade“.

Poziv studentima za podnošenje prijave za dodjelu „Rektorove nagrade“.

Odlukom Rektora Sveučilišta u Mostaru 01-2013./2014. obavještavaju se studenti  koji su upisani u II., III., IV. i V. godinu studija akademske 2013./2014., u statusu redovitog studenta da mogu podnijeti prijavu za dodjelu „Rektorove nagrade“. Uvjeti za dodjelu „Rektorove nagrade“:

 

1.  prosječna ocjena u prethodnoj godini studija mora biti najmanje 4,0,

2.  student mora imati položene sve ispite iz prethodne godine studija,

3. student mora imati suglasnost dekana fakulteta

 

Dva najbolja studenta s Ekonomskog fakulteta mogu dobiti „Rektorovu nagradu“.

Prijavu u pismenom obliku zajedno sa prijepisom ocjena dostaviti u tajništvo dekana najkasnije do utorka, 11. studenog 2014. godine do 15'30 sati.

 

                                                        TAJNIŠTVO