Održavanje promocije za Centar u Vitezu i Centar u Orašju

Održavanje promocije za Centar u Vitezu i Centar u Orašju

Održavanje promocije za Centar u Vitezu i Centar u Orašju


 

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

EKONOMSKI FAKULTET

 

 

O B A V I J E S T

o održavanju promocije za Centar u Vitez i Centar u Orašju

 

Poštovani diplomanti,

dana 12. prosinca 2014. godine s početkom  u 16:00 sati u prostoriji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Centar Vitez (Poslovni centar FIS Vitez) bit će održana promocija studenata Ekonomskog fakulteta, Centra u Vitezu i Centra u Orašju, sljedećim redoslijedom:

-        ekonomisti (Poslovna škola –Nastavni plan broj 1)

-        stručni prvostupnici / bachelori ekonomije (stručni studij – 3 godine)

-        magistri ekonomije (dvogodišnji diplomski studij)

Diplomanti trebaju doći u prostorije Centra Vitez u 15:00 sati.

Troškovi promocije su 70,00 KM.

Diplomanti iz Viteza uplatu trebaju izvršiti na žiro račun broj 3060190001045475 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK MOSTAR Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Centar u Vitezu, s naznakom za diplomu.

Diplomanti iz Orašja uplatu trebaju izvršiti na žiro račun broj 3060210000004276 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK MOSTAR Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Centar u Orašju, s naznakom za diplomu.

Dokaz o uplati treba dostaviti najkasnije do 5.12.2014.godine  u studentsku službu Centra.

Diplomanti iz Centra u Orašju ukoliko ne budu nazočni na promociji, diplomu mogu preuzeti naknadno u studentskoj službi Centra u Orašju.

 

                                                                                                                                                    D E K A N

                                                                                                                                     prof.dr.sc. Mila Gadžić