Obrana magistarskog rada pod nazivom "Razvoj profesionalnih računovodstvenih zvanja u Bosni i Hercegovini - stanje i modeli unaprjeđenja"

Obrana magistarskog rada pod nazivom "Razvoj profesionalnih računovodstvenih zvanja u Bosni i Hercegovini - stanje i modeli unaprjeđenja"

Obrana magistarskog rada pod nazivom "Razvoj profesionalnih računovodstvenih zvanja u Bosni i Hercegovini - stanje i modeli unaprjeđenja"


SVEUČILIŠTE U MOSTARU

EKONOMSKI FAKULTET

Mostar, 11.11.2014.

 

                                                      O G L A Š A V A

kako će polaznik poslijediplomskog znanstvenog studija, Gabriela Čilić Kardov, dipl.oec. braniti magistarski rad pod nazivom

Razvoj profesionalnih računovodstvenih zvanja u Bosni i Hercegovini - stanje i modeli unaprjeđenja

Obrana će se održati 20. studenog 2014. godine u 14:00 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske bb.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u knjižnici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Pristup obrani je slobodan.

TAJNIŠTVO