DODJELA PODRŠKE NAJBOLJIM STUDENTIMA FMON 2014

DODJELA PODRŠKE NAJBOLJIM STUDENTIMA FMON 2014

O B A V I J E S T

Pozivaju se studenti za kandidiranje za dodjelu podrške najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kriteriji koji moraju biti ispunjeni:

·        Student mlađi od 25 godina

·        Nisu (bez opravdanog razloga) obnavljali godinu na dosadašnjem studiju

·        Nisu studenti prve godine studija

·        Podrška se ne odnosi na studente prve godine starog studijskog programa ili I ciklusa studija po Bolonjskom sustavu studiranja

 

Potrebno dostaviti:

·        Prijavu sa naznačenim prosjekom uspjeha

·        Ovjerena kopija osobne iskaznice studenta

·        Ovjerena kopija CIPS-ove prijave prebivališta

·        Ovjerenu presliku indeksa tijekom cijelog studija

·        Potvrda banke o posjedovanju tekućeg računa u banci s brojem transakcijskog računa banke (ne starija od tri mjeseca)

Rok za prijavu utorak 4.11.2014. godine do 15,30 sati u tajništvu dekanata.

 

    TAJNIŠTVO