Obuka za stjecanje računovodstvenih zvanja

Obuka za stjecanje računovodstvenih zvanja

Poziv za iskazivanje interesa pohađanja obuke za stjecanje računovodstvenih zvanja

 

a) certificirani računovodstveni tehničar (CRT)

     1. ukupan fond sati za modul – 50 sati

     2. cijena obuke po predmetu – 200,00 KM

b) certificirani računovođa (CR)

     1. ukupan fond sati za modul – 60 sati

     2. cijena obuke po predmetu – 300,00 KM

c) ovlašteni revizor (OR)

     1. ukupan fond sati za modul – 80 sati

     2. cijena obuke po predmetu – 400,00 KM 

Obuka će se održati od 01. do 31. listopada 2018. godine u Mostaru na Ekonomskom fakultetu: Ekonomski fakultet Mostar, Matice hrvatske b.b. 88000 Mostar.

Dodatne informacije i prijave:

    - Internet stranice Ekonomskog fakulteta u Mostaru http://ef.sum.ba
    - Prijave slati e-mailom na adresu: branimir.skoko@ef.sum.ba

Napomena: Ekonomski fakultet zadržava pravo neodržavanja obuke iz pojedinog modula ili predmeta u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.