Predstavljanje projekta #E4U

Predstavljanje projekta #E4U

Dana 26.10.2016. (srijeda) sa početkom u 11 sati u sali 111 održano je predstavljanje projekta #E4U.

EUSR "Outreach za studente" je projekt čiji je cilj kreirati kreativne i javne kampanja podizanja svijesti koje ilustriraju percepciju mladih i misli o društveno ekonomskim reformama posebice u području obrazovanja, prvog radnog iskustva, zapošljavanje i poduzetništvo. Timovi od sedam studenata imat će priliku odabrati jednu od tema kao temu njihove kampanje:

 

1.           

Sustav obrazovanja u odnosu na buduće poslove

2.           

Praksa: propuštena veza između obrazovanja i tržišta rada

3.           

Moje mogućnosti za ostajanje i rad u BiH

4.           

Izazovi i mogućnosti za start-up.

Nakon uvodnih predavanja na Ekonomskim fakultetima u Bosni i Hercegovini, sljedeća faza je Bootcamp.

Bootcamp uključuje sesije: 1.Sažetak i koncept razvoja teme 2. Branding 3: Kreativni i produktivni rad i 4. Razvoj koncepta kampanje podizanja svijesti / prodaja u medije.

Bootcamp faza održat će se: 05 – 08. studenog 2016 u Hotelu Termag Jahorina.

Nakon toga, studenti će razvijati svoje teme koje će  proširivati u suradnji sa mentorima kao što su: Samir Plasto (Freelancer), Kenan Tuzi  (KNAP), Tihana Tais (Direct Media, Samra Lučkin- (BORAM), Azra Selimović. Ta faza traje od 09. studenog – 07. prosinca 2016. godine.

Jezgra projekta je natjecanje za studente u kreiranju i plasmanu kampanjama za osvješćivanje javnosti. Timovi će biti odabrani iz 14 javnih sveučilišta. Svaki tim će uključuju 2 fakulteta. Svaki fakultet će delegirati 4 studenata i profesora.

Prilikom natjecanja studenti moraju poštovati budžet, pravila te zakonske okvire. Nužno je da kampanje pokrivaju teritorij Bosne i Hercegovine te da ne diskriminiraju nijednu etničku skupinu.

Sudci su: Adnan Bilal (FTV direktor marketinga), Bojan Hadžihalilović (profesor i suvlasnik Fabrike), Nedžad Biberović ( Akova direktor marketinga). 

Izbor i dodjela nagrade održat će se 18. siječnja 2017. godine u Hayat TV studiju.

Najbolji timovi bit će nagrađeni putovanje u Bruxelles, u razdoblju od 23- 29 siječnja 2017. godine, koja uključuje posjet deset gradova, kao što su Sarajevo, Banja Luka, Graz, Salzburg, Brussel, Burges, Luxemburg, Strasbourg, Vaduz, Verona, Trieste te  predstavljanje nagrađenih kampanja u nekim institucijama EU-a.