Predstavnici Ekonomskog fakulteta na Završnoj svečanosti povodom realizacije IPA projekta „Home grown business“

Predstavnici Ekonomskog fakulteta na Završnoj svečanosti povodom realizacije IPA projekta „Home grown business“

Završnom događaju povodom uspješne realizacije Projekta „Home grown business“, u organizaciji Razvojne agencije Županije Zapadnohercegovačke – HERAG, nazočili su i predstavnici Ekonomskog  fakulteta. Projekt „Home grown business“ financiran je od strane Europske unije (EU) u sklopu programa IPA 2011,  a kao partneri sudjelovali su:  Vlada Županije Zapadno-hercegovačke, Općina Ljubuški, Udruga gospodarstvenika Posušje i Udruga poljodjelaca Županije Zapadno-hercegovačke. Ukupna vrijednost projekta iz IPA fonda iznosila je 499.705,05 eura, a nakon predviđenog trajanja od 30 mjeseci, Projekt je uspješno završen.

Završna svečanost održana je u Poduzetničkom inkubatoru koji je izgrađen u sklopu Projekta, u Ljubuškom u Poslovnoj zoni Zvirići. Ravnatelj agencije HERAG, gospodin Ivan Jelčić, između ostaloga zahvalio je i Ekonomskom fakultetu na potpori projektu koju je pružio kroz mentore/supervizore naglašavajući pritom važnost u nastavka suradnje s Ekonomskim fakultetom i u budućim aktivnostima HERAG-a.