Studenti Ekonomskog fakulteta SUM-a na praktičnim vježbama u NSoftu Mostar

Studenti Ekonomskog fakulteta SUM-a na praktičnim vježbama u NSoftu Mostar

Studenti četvrte godine preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru smjer Poslovna informatika praktične vježbe na predmetu Elektroničko i mobilno poslovanje, sukladno ishodima ovog predmeta realiziraju u tvrtki NSoft Mostar.

Nastavu izvode djelatnici NSofta s bogatim iskustvom u praksi pod akademskim nadzorom nastavnika - prof. dr. sc. Dražene Gašpar. 

Nastava se izvodi kao ključna aktivnost Sporazuma o suradnji Ekonomskog fakulteta SUM-a i NSoft Mostar.