MCI d.o.o. Široki Brijeg zapošljava studente Ekonomskog fakulteta

MCI d.o.o. Široki Brijeg zapošljava studente Ekonomskog fakulteta
Član Kluba poslodavaca Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru tvrtka MCI d.o.o. Široki Brijeg zapošljava svršene studente ekonomiste.
Zahvaljujemo tvrtci MCI d.o.o. i gosp. Jošku Kožulu članu Uprave za financije na iskazanom interesu za sudjelovanje u radu Kluba poslodavaca i danoj prilici kolegici Klaudiji Bošnjak i kolegi Gordanu Bradvici.