Poziv za obuku za stjecanje računovodstvenih zvanja

Poziv za obuku za stjecanje računovodstvenih zvanja

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA POHAĐANJA OBUKE ZA STJECANJE RAČUNOVODSTVENIH ZVANJA

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru organizira obuku za stjecanje računovodstvenih zvanja.

 a) certificirani računovodstveni tehničar (CRT)

   1. ukupan fond sati za modul – 50 sati

   2. cijena obuke po predmetu – 200,00 KM

 b) certificirani računovođa (CR)

   1. ukupan fond sati za modul – 60 sati

   2. cijena obuke po predmetu – 300,00 KM

 c) ovlašteni revizor (OR)

   1. ukupan fond sati za modul – 80 sati

   2. cijena obuke po predmetu – 400,00 KM 

Početak obuke je planiran u mjesecu listopadu u Mostaru na Ekonomskom fakultetu: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b.b. 88000 Mostar.

Nastava će se odvijati uživo u učionicama Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i online.

Dodatne informacije i prijave:

- Centar za cjeloživotno učenje 

- Prijave slati e-mailom na adresu: kpe@ef.sum.ba  

Napomena: Ekonomski fakultet zadržava pravo neodržavanja obuke iz pojedinog modula ili predmeta u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.