Hessen International Summer University (ISU)

17.01.2023 - 13:00
Hessen International Summer University (ISU)
ISU je 4-tjedni kratkoročni program s fokusom na društvene i humanističke znanosti. 
Program se sastoji od akademskih seminara, tečajeva njemačkog jezika i kulturnog programa.
ISU 2023 traje od 17. srpnja do  11. kolovoza 2023. 
Program je uglavnom usmjeren prema studentima preddiplomskih studija, ali ponekad su uključeni i studenti diplomskih studija. 
Svake godine sudjeluju studenti iz cijelog svijeta, a najveću grupu čine studenti iz SAD-a. 
Tema ovogodišnje ljetne škole  je Njemačka i Europa u turbulentnom svijetu - povijest, politika, društvo i kultura. U ponudi su 4 modula od kojih se svaki sastoji od dva seminara. 
Studenti biraju 2 akademska seminara, jedan u 1. i 2. tjednu i jedan seminar u 3. i 4. tjednu.
Svaki seminar traje 9 dana (2 sata dnevno).
 
Dobili smo poziv da se profesori s našeg Sveučilišta uključe kao predavači na ljetnoj školi. 
Svi seminari izvode se na engleskom jeziku.
Ugovor pokriva putne troškove, smještaj kao i plaćanje seminara u iznosu od 900,00 €.