Natječaj za Sveučilišta Bordeaux Montaigne, Francuska za stipendiranje studentske mobilnost u okviru Erasmus+ programa za ljetni semestar 2022./2023.

13.10.2022 - 09:46
Natječaj za Sveučilišta Bordeaux Montaigne, Francuska za stipendiranje studentske mobilnost u okviru Erasmus+ programa za ljetni semestar 2022./2023.
Informacija o otvorenom natječaju Sveučilišta Bordeaux Montaigne, Francuska za stipendiranje studentske mobilnost u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023.