Izbori za predstavnike studenata

Izbori za predstavnike studenata

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru Ur. br.: 01-5662/21, a u svezi s člankom 3. Pravilnika o studentskom zboru Sveučilišta u Mostaru, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru donosi

O D L U K U

o raspisivanju izbora za predstavnike studenata
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

 

I.
Raspisuju se studentski izbori na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2021./2022. godinu. Studenski izbori održat će se 15. studenog 2021. godine u vremenu od  9:00 do 14:00 sati.

II.
Izbori će se održati na 5 izbornih mjesta i to:

- Izborno mjesto 1 za I. godinu preddiplomskih studija

- Izborno mjesto 2 za II. godinu preddiplomskih studija

- Izborno mjesto 3 za III. godinu preddiplomskih studija

- Izborno mjesto 4 za IV. godinu preddiplomskih studija

- Izborno mjesto 5 za I. i II. godinu diplomskih studija

III.
Pravo glasa imaju svi studenti, redoviti i izvanredni, koji su upisani u akademskoj 2021./2022 . godini i nalaze se na biračkom popisu.

IV.
Glasovati se može samo na biračkom mjestu i ne može se glasovati za drugu osobu.

V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                           DEKAN

       prof.dr.sc. Igor Živko, v.r.