Raspored online nastave na svim godinama

Raspored online nastave na svim godinama

U ponedjeljak 19.10.2020. godine počinje nastava na svim godinama studija na Ekonomskom fakultetu.

U ponedjeljak 19.10.2020. godine započinje nastava u ONLINE formatu na svim godinama studija na Ekonomskom fakultetu.

Raspored nastave s pripadajućim linkovima za pristup nastavi na svakom pojedinom kolegiju objavljeni su na linku RASPORED NASTAVE za svaki pojedini studij.

 

Raspored nastave za četverogodišnji preddiplomski studij sa pripadajućim linkovima:

I godina: https://bit.ly/31k9cWp

II godina: https://bit.ly/2Hjknru

III godina: https://bit.ly/37j1csC

IV godina: https://bit.ly/2IHbmcl

 

Raspored nastave za trogodišnji stručni studij (Mostar i Vitez) sa pripadajućim linkovima:

I godina: https://bit.ly/3karKjr

II godina: https://bit.ly/3j2WtO0

III godina: https://bit.ly/3j9KGNN

 

Raspored nastave za diplomski jednogodišnji studij (Mostar) sa pripadajućim linkovima:

I godina: https://bit.ly/2T6sdqM

 

Raspored nastave za diplomski dvogodišnji studij (Mostar i Vitez) sa pripadajućim linkovima:

I godina: https://bit.ly/2Iz4CNs

II godina: https://bit.ly/347VsQi

 

Ispod rasporeda za svaku godinu nalaziti će se linkovi za pristup online nastavi za svako pojedino predavanje i vježbe.

Ukoliko postoje neke tehničke poteškoće i nejasnoće, javite nam se na mail: eucenje@ef.sum.ba