Ispit iz kolegija Menadžment nabave i lostike

08.07.2020 - 16:21
Ispit iz kolegija Menadžment nabave i lostike

Ispit iz kolegija Menadžmenta nabave i logistike počinje u 16:30 pristupom na sljedeći link za Meet sastanak:

Da biste se pridružili videosastanku, kliknite na ovaj link: https://meet.google.com/gsy-iruc-dab
Da biste se pridružili putem telefona, birajte +1 561-594-1411 i unesite PIN: 542 312 984#