Uvodno predavanje za novu generaciju studenata 2019./2020.

Uvodno predavanje za novu generaciju studenata 2019./2020.

Dana 1. listopada 2019. godine održano je uvodno predavanje za studente 1. godine preddiplomskog i stručnog studija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Ovim predavanjem započeo je i službeno akademski put nove generacije brucoša na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Riječi iskrene dobrodošlice uputili su prodekani prof.dr.sc. Igor Živko i doc.dr.sc. Nikola Papac. U svome obraćanju osvrnuli su se na prošlost i organizaciju fakulteta, studijske cikluse i smjerove, prava i obveze u tijeku studiranja te na razne projektne aktivnosti koje fakultet radi i koje ih u narednom periodu čekaju.

Vršitelj dužnosti predsjednika Studentskoga zbora SUM-a Ivo Čarapina je poručio brucošima da se uključe u udruge na Sveučilištu te da sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima.

U rad Studentske službe, novu generaciju brucoša, uputila je voditeljica službe Arijana Laura.

Nakon uvodnog dijela studenti su započeli s prvim predavanjem iz kolegija Matematika, kod nositelja kolegija doc.dr.sc. Anele Čolak.

Uz toplu dobrodošlicu svim studentima još jednom želimo puno sreće i uspjeha u tijeku njihova studiranja.

 

Brucoši sretno!!!