RAZREDBENI ISPIT - spisak kandidata i upute

RAZREDBENI ISPIT - spisak kandidata i upute

Razredbeni ispit – 3. srpnja 2019. godine u 09:00 sati

 

Razredbeni ispit za upis u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija za akademsku  2019./2020. godine održava se u prostorijama Ekonomskog fakulteta a provodi se kroz pismenu provjeru znanja u sljedećim dvoranama:

Dvorana 111 – prvi kat desno (od red.br. 1 do 72)

 

Pristupnici su dužni doći na Ekonomski fakultet do 08,30 sati, informirati se o rasporedu dvorana i pristupnika po dvoranama (sve informacije su na web stranici, ulaznim vratima, oglasnim pločama) i čekati ispred dvorane.

 

08,45 – Nastavnici prozivaju pristupnike za ulazak po abecednom redu na ulazu u dvoranu

Spisak kandidata koji će pristupiti razredbenom ispitu (klikni i preuzmi)

 

Pristupnici obvezno trebaju imati kod sebe:

1.       identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica...);

2.       kalkulator;

3.       kemijska olovka (potrebno imati i jednu u pričuvi u slučaju problema s pisanjem).

 

Druge osobne stvari i pomagala nisu dopušteni (logaritamske tablice, mobitel, sat i druga digitalna pomagala).

 

Važne napomene:

a)       Vrijeme trajanja razredbenog ispita je 120 minuta;

b)      Razredbeni test sadrži 45 pitanja/zadataka, po petnaest iz svakog predmeta;

c)       Svako pitanje/zadatak ima nekoliko ponuđenih odgovora, pri čemu je potrebno zaokružiti SAMO JEDAN TOČAN ODGOVOR;

d)      Točan odgovor boduje se s 2 boda, a za netočan odgovor kao i više zaokruženih ne dodjeljuju se negativni bodovi;

e)       Za pomoćne radnje računanja koristiti se prazan prostor na poleđini lista i ne može se unositi ili koristiti dodatni papir;

f)       Uporaba bilo kakve literature, pomagala i mobitela strogo je zabranjena;

Mobiteli moraju biti u potpunosti isključeni prije ulaska u dvoranu.