Obavijesti

Obavijesti

18.09.2014 - 13:24
Student, nakon položenih svih ispita predviđenih po nastavnom planu i programu, dužan je indeks odmah dostaviti u studentsku službu radi obrade dosjea.
18.09.2014 - 13:22
Obavještavaju se studenti koji su položili Reviziju na prvom ciklusu stručnog studija da trebaju položiti kao RAZLIKU Poglavlja 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9.,3.10.,3.11...
18.09.2014 - 13:20
Od dana 4.2.2014. godine studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru mogu koristiti Čitaonicu koja se nalazi u prizemlju, pored Knjižnice. Čitaonica će biti otvorena svaki radni dan od 8...
04.08.2014 - 13:37
U cilju kvalitetne pripreme za izradu diplomskih radova u akademskoj 2013./2014. godini, potrebno je do 31.3.2014. godine da se (ukoliko ste student jednogodišnjeg diplomskog studija i završne godine...

Pages