IV. godina

Rezultati ispita - IV. godina

Naslov Datum objave
REVIZIJA - PE 08.03.2023 - 14:04
Rezultati 2. zimskog roka - Ponasanje potrosaca 08.03.2023 - 11:38
Ekonomska politika 07.03.2023 - 23:41
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PE 07.03.2023 - 15:04
Istraživanje tržišta 06.03.2023 - 09:53
Porezni sustav B i H PE 05.03.2023 - 21:16
Internet marketing 03.03.2023 - 14:38
Menadžment ljudskih potencijala 4 PE 02.03.2023 - 08:15
Međunarodni menadžment - II. zimski rok 27.02.2023 - 17:42
Ekonomska politika 21.02.2023 - 23:56
Internet marketing 21.02.2023 - 14:33
MNO- I. zimski ispitni rok 20.02.2023 - 15:48
Međunarodni menadžment - I. zimski ispitni rok 20.02.2023 - 15:45
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PE 20.02.2023 - 09:34
Ponašanje potrošača 17.02.2023 - 15:28
Istraživanje tržišta 15.02.2023 17.02.2023 - 13:13
Revizija 15.02.2023 - 22:06
Upravljanje bankama 4 PE 15.02.2023 - 11:15
Menadžment ljudskih potencijala 15.02.2023 - 09:30
Strategije marketinga 13.02.2023 - 12:16
Ponašanje potrošača - kolokviji i pred-rok 06.02.2023 - 10:43
Menadžment ljudskih potencijala 31.01.2023 - 11:47
MNO - II. kolokvij 24.01.2023 - 13:07
Međunarodni menadžment 4PE 2K 23.01.2023 - 17:07
Internet marketing 23.01.2023 - 09:48

Stranice