News

26.03.2021 - 16:48
Prof.dr.sc. Igor Živko izabran za dekana Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine.Na sjednici Znanstveno-nastavnoga vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, održanoj 26.3.2021. godine, prof....
12.03.2021 - 09:29
ONLINE VODIČ ZA UPISE - SVE O UPISIMA I STUDIJSKIM PROGRAMIMAS obzirom na situaciju s pandemijom COVID 19 omogućili smo online vodič za upise na Ekonomski fakultet na kojem će učenici, njihovi roditelji te profesori moći pitati sve o...