Program Kreativna Europa predstavljen na Ekonomskom fakultetu

Program Kreativna Europa predstavljen na Ekonomskom fakultetu

U ponedjeljak, 27.5.2024. godine u okviru kolegija EU integracije predstavnice bosansko-hercegovačkog deska, Ana Bogdanović i Ana Herceg, predstavile su program Kreativne Europe, jedini program Europske unije fokusiran isključivo na kulturni i kreativni sektor.

Na početku predavanja, studenti su imali priliku čuti više detalja o samom programu i pratećim potprogramima Kultura, Mediji i međusektorska potprogram. Posebna pažnja se usmjerila na program Kultura pokreće Europu koji omogućava pojedincima da kroz aktivnosti mobilnost jačaju svoje vještine. Studentima je istaknuto da program Kreativna Europa raspolaže s gotovo 2,5 milijarde eura za programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine te da ovaj program postaje sve popularniji u Bosni i Hercegovini o čemu svjedoče i rekordne brojke o dobivenim projektima i povučenim financijskim sredstvima od strane organizacija u Bosni i Hercegovini. U nastavku predavanja radionice za studente je održana kratka radionica o pripremi projektnih prijedloga s naglaskom na PCM metodologiju i pripremu logičkog okvira, a studenti su imali priliku čuti nešto više i o načinima ocjenjivanja projekata u okviru ovog programa.

Sve informacije o programu moguće je naći na linku ili na web stranici www.kreativna-europa.ba gdje je moguće pronaći i kontakte predstavnika bh. deska koji se svim zainteresiranim aplikantima stavlja na raspolaganje za pružanje savjetodavne podrške prilikom pripreme projektnog prijedloga. O svim aktualnim pozivima u okviru programa potencijalni aplikanti se mogu informirati ovdje.