EU program Kreativne Europa: Mogućnosti za studente

EU program Kreativne Europa: Mogućnosti za studente

Europska unija kroz svoj program Kreativna Europa već godinama podržava razvoj kulturnog i kreativnog sektora koji postaju sve popularniji i u Bosni i Hercegovini.

Sa sjedištem u Mostaru, u Bosni i Hercegovini djeluje i desk Kreativne Europe kao središnja točka za sve organizacije i pojedince koji žele aplicirati na neki od otvorenih poziva. Ovaj desk kontinuirano pruža podršku aplikantima kroz organizaciju info sesija, radionica i online konzultacija.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru će u ponedjeljak, 27.5.2024. godine u 12h ugostiti predstavnice bosansko-hercegovačkog deska Kreativne Europe Anu Herceg i Anu Bogdanović koje će kroz predavanje i razgovor sa studentima imati priliku čuti nešto više o samom programu, saznati kako se i oni mogu prijaviti na neki od poziva te se upoznati generalno s upravljanjem projektima u kulturnom sektoru. Kroz ovo predavanje, predstavnici deska će prenijeti i vlastita iskustva o pripremi i implementaciji projekata financiranih sredstvima Europske unije te istaknuti kako EU fondovi mogu pomoći pojedincima, organizacijama i institucijama da ostvare svoje ciljeve.

Predavanje će se održati u sklopu nastave iz kolegija EU integracije, a sudjelovati mogu svi zainteresirani studenti.