Studentski zbor Ekonomskog fakulteta

Studentski zbor Ekonomskog fakulteta

Saziv Studentskog Zbora Ekonomskog fakulteta za akademsku 2022./23.

 
Službeni e-mail: studentski.zbor@ef.sum.ba
 
1. godina
-predstavnik: Ivo Pandža (ivopandza@gmail.com)
 
2.godina 
-predstavnica: Anđela Praljak (andela.praljak@ef.sum.ba)
-zamjenica: Marina Čilić (marina.cilic@ef.sum.ba)
 
3.godina
-predstavnica: Ines Stojić (ines.stojic@ef.sum.ba)
-zamjenica: Anamarija Šarac(ana.marija.sarac@ef.sum.ba)
 
4.godina 
-predstavnica: Adriana Matić (adriana.matic@ef.sum.ba)
-zamjenica: Liza Andrić (liza.andric@ef.sum.ba)
 
5.godina 
-predstavnica: Gloria Čepo (gloriacepo88@gmail.com)
-zamjenica: Ljubica Kolobarić (ljubicaakolobaric4@gmail.com)
 
SZ
-predsjednik: Ljubica Kolobarić (ljubicaakolobaric4@gmail.com)
-zamjenica: Gloria Čepo (gloriacepo88@gmail.com)