Studentski zbor Ekonomskog fakulteta

Studentski zbor Ekonomskog fakulteta

Saziv Studentskog Zbora Ekonomskog fakulteta za akademsku 2021./22.

 
Službeni e-mail: studentski.zbor@ef.sum.ba
 

Predsjednica: Ljubica Kolobarić, ljubicaakolobaric4@gmail.com , 063149459
Zamjenica: Gloria Čepo, gloria.cepo@ef.sum.ba , 063153023


1.godina
Predstavnica: Anđela Praljak, andela.praljak@ef.sum.ba , 063653525
Zamjenik: Ante Škegro, ante.skegro@ef.sum.ba , 063 136 127


2.godina
Predstavnica: Julija Milinović, julija.milinovic@ef.sum.ba , 063 607 391
Zamjenica: Ana Antunović, ana.antunovic@ef.sum.ba , 063 113 616


3.godina
Predstavnica: Adriana Matić, adriana.matic@ef.sum.ba ,063184596
Zamjenik: Tomislav Goričkić tomislav.gorickic@ef.sum.ba , 062 642 191


4.godina
Predstavnica: Anita Dropuljić, anita.dropuljic@ef.sum.ba, 063455267
Zamjenica: Ljubica Kolobarić, ljubicaakolobaric4@gmail.com , 063149459


5.godina
Predstavnica: Antonija Škegro, skegroantonia11@gmail.com , 063 279 042