Raspored nastave za III. godinu - SSV (Vitez)

Raspored nastave za III. godinu - SSV (Vitez)

NAPOMENA: Linkovi za pristup nastavi na pojedinom kolegiju koji se izvodi ONLINE nalazi se u popisu ispod.
Za sve probleme ili nemogućnosti pristupa linku molimo da se javite predmetnom nastavniku ili na e-mail eucenje@ef.sum.ba

Popis linkova za pristup nastavi na pojedinom kolegiju koji se izvodi ONLINE:


Strategije novih poslova (predavanja) - prof.dr.sc. Katerina Malić Bandurmeet.google.com/mdz-eghk-wzd

Tržište kapitala (predavanja) - prof.dr.sc. Mila Gadžić: meet.google.com/ztr-iutx-xyc

Računovodstvo poreza (predavanja) - doc.dr.sc. Željko Bošnjak: https://meet.google.com/ffp-ubpt-ujr

Oporezivanje dohotka i imovine (predavanja) - doc.dr.sc. Ante Džidić: meet.google.com/thn-ayni-zkw

Upravljanje prodajom (predavanja) - prof.dr.sc. Sandra Jelčić: https://meet.google.com/ozc-wgie-cuz

Poduzetnička radionica (predavanja) - prof.dr.sc. Nikola Papac: https://meet.google.com/jgo-ekbw-eje

Računovodstvena radionica (predavanja) - prof.dr.sc. Maja Letica: https://meet.google.com/gfm-ocoj-tij

Tržište kapitala (vježbe) - Jelena Jurić: https://meet.google.com/jmv-bdgv-scb

Poduzetnička radionica MARKETINŠKI DIO (predavanja) - prof.dr.sc. Marija Čutura: https://meet.google.com/epx-kjzh-zgg