Raspored nastave za dvogodišnji diplomski studij - I. godina

Raspored nastave za dvogodišnji diplomski studij - I. godina

NAPOMENA: Svi studenti koji studiraju u statusu izvanrednog studenta trebaju se javiti predmetnom nastavniku na e-mail zbog formiranja e-učionica.

Linkovi za pristup nastavi na pojedinom kolegiju koji se izvodi ONLINE nalazi se u popisu ispod.
Za sve probleme ili nemogućnosti pristupa linku molimo da se javite predmetnom nastavniku ili na e-mail eucenje@ef.sum.ba

Popis linkova za pristup nastavi na pojedinom kolegiju koji se izvodi ONLINE:


Elektroničko poslovanje (predavanja)  - doc.dr.sc. Mirela Mabić
Link:https://meet.google.com/vds-sbro-rcj

Upravljanje bankama (predavanja)  - prof.dr.sc. Igor Živko
Link:https://meet.google.com/icp-mwgg-ssf

Burze vrijednosnica izborni (predavanja)  - prof.dr.sc. Igor Živko
Link:https://meet.google.com/xnv-ocjr-ziu

Monetarna politika - razlika (predavanja)  - prof.dr.sc. Igor Živko
Link:https://meet.google.com/xms-jcuy-wea

Makroekonomija (predavanja)  - prof.dr.sc. Mila Gadžić
Link: meet.google.com/pes-wagg-bmn