Statistika

Statistika
Profesor:
prof.dr.sc. Zora Marijanović
Asistenti:
Sanella Palac
ECTS:
8
Sadržaj i cilj predmeta:

Materijali

Naziv materijala Godina Objava
vježbe_Excel 23.01.2017
Formule i tablice iz statistike 16.03.2016